• AKS Clinic Skin Hair & Dental Care, C Block- 1070
    Sushant Lok 1, Near Vyapar Kendra,Gurugram.
  • 0124-4239555 8595300300, , 8860755231
  • clinicaks@gmail.com
  • Mon-Fri: 10:00 - 20:00
    Saturday: 10:00 - 20:00


Awards And Accolades by Direct Hair Transplant, Gurgaon